Kunst er arbeid!

For få dager siden gikk vi i førstemaitog. Da fikk vi lufta vår fine og nye fane som ikke har vært med i førstemaitog tidligere. Det var gledelig å notere seg at over tjue personer var innom vår del av toget.

Ellisiv Lindkvist, 09.05.2022

Ellisiv Lindkvist2sh Foto Torunn Eikanger

Ellisiv Lindkvist, forbundsleder
(Foto: Torunn Eikanger)

Det er andre gangen forbundet går i tog, og da har det vært to år med korona-avlysninger imellom. Vi satser nå på at dette blir en tradisjon og at vi blir enda flere til neste år. Dramatikerforbundet gikk i samme pulje som kunstnerorganisasjonene Creo, Norske dansekunstnere, NBK, Skuespillerforbundet og Oversetteraksjonen; flere hadde parolen «Kunst er arbeid».

Nettopp å anerkjenne at kunst er arbeid er viktig når vi forhandler og argumenterer for våre rettigheter og synspunkter. Vi skal, som andre arbeidstakere, ha rett til pensjon og sykepenger. Kulturdepartementet arbeider nå med ei ny Kunstnermelding. Sammen med de andre kunstnerorganisasjonene fikk vi være med på et møte med kulturministeren og legge fram våre synspunkter på ulike problemstillinger. Spørsmålene som vi forsøkte å besvare var eksempelvis: hvordan sikre kunstnere rimelig betaling, hvordan sikre kunstnere tilgang til sosiale rettigheter og hvordan sikre kunstnerisk frihet. Jeg har troen på at ministeren lytter til kunstnerorganisasjonene og at våre interesser kan bli ivaretatt, selv om endringer ofte tar tid og er et resultat av langvarig og tålmodig arbeid. Insentivordningen for ny norsk dramatikk er et slikt arbeid som nå er nedfelt i Hurdalsplattformen. Da regner vi med at den blir iverksatt, noe som vil bety mye for å få satt opp mer ny norsk dramatikk og med det også få betydning for økonomien til oss dramatikere

Ellisiv Lindkvist
forbundsleder