Kritikerprisen for teater 2020–2022

Kritikerprisnominasjone er klare. Prisen hedrer en fremragende, levende kunstnerisk prestasjon, kåret av landets samlede kritikerstand.

Redaksjonen, 23.08.2022

Tid For Glede

Tid For Glede av Arne Lygre (Foto: Pernille Sandberg / Det Norske Teatret)

De nominerte til Kritikerprisen for teater:

Marius Kolbenstvedt, Julian Skar, Torbjørn Davidsen og Juliana Venter for Flytende speil

Premiere på Stamsund internasjonale teaterfestival 28. mai 2021

Ole Petter Ribe skriver i Shakespearetidsskriftet: Som en etterlengtet sentimental pil gjennom hjertet av mine samlede scenekunstopplevelser, traff Flytende Speil et viktig punkt hos meg i 2021. (...) Regissør Marius Kolbenstvedt satt som en bløt bauta og overvar sammen med oss den tunge trøstesamtalen som utspilte seg mellom skuespiller Torbjørn Davidsen og sangerinne Juliana Venter. Innslagene fra musiker Julian Skar skapte fine forstyrrelser - ut av det monotont ubehagelige. Alle i rommet bar en autentisitet og autoritet jeg sjeldent har opplevd, der de balanserte mellom potent stolthet og skjelvende ydmykhet. Flytende Speil åpnet dermed øynene mine for et alvor i teateret som jeg hverken har sett eller følt så sterkt før. Takk!

https://shakespearetidsskrift....

Hedda Fredly skriver i Shakespearetidsskriftet: Det som blir sagt bygger på kunstnernes egne liv, og man merker på de respektive utøvernes ulike uttrykk at de har valgt temaer hvor mye står på spill. Det oppleves som det foregår en faktisk bearbeiding av traumer foran øynene på oss, en slags terapi for åpen scene. Det handler blant annet om å forsøke å bryte (ut av) nedarvede mønstre av vold og rus. Publikumsrollen oppleves også sårbar, alle den tid vi bokstavelig talt kommer så tett på disse traumebearbeidingene, samtidig som man kjenner seg helt trygg på at dette er kunstnere som vet hva de holder på med.

https://shakespearetidsskrift....

Kunstnerisk team, ensemblet og Arne Lygre for Tid for glede

Premiere på Det Norske Teatret 29. januar 2022

Karen Frøsland Nystøyl skriver på NRK.no: Med «Tid for glede» stadfestar Arne Lygre kva han som dramatikar er laga av. I stykket viser han kor sterkt og sant ein kan skriva om menneska(…)Modige grep i regi, kostyme, lys og lyd gjev Lygre sin tekst dette kvelvande løftet. Karakterane er kledde i rokokko-inspirerte kostyme, musikken vert framført frå eit orgel på scena, og ei lyssøyle får fleire sentrale funksjonar, mellom anna som solkverv. Og nett denne estetikken, det leikne i kombinasjon med kontrasten mellom svart og kvitt, frigjer noko både i karakterane og i språket.

https://www.nrk.no/anmeldelser...

Per Christian Selmer-Anderssen skriver i Aftenposten: Tre timer med familiedrama, brudd, tap og nattlige fester kjennes like intenst som orkan i januar. Like lett som en fønvind, og like sprudlende morsom som en champagnefrokost. Åtte skuespillere er 16 forskjellige karakterer, og hver eneste av dem er et mesterlig tilskudd til denne teatersymfonien. Hver en replikk treffer publikum. Hver en karakter både provoserer, irriterer – og rører oss. Og hele dette lykketreffet har skjedd med ny, norsk dramatikk på en hovedscene, noe som er oppsiktsvekkende i seg selv.

https://www.aftenposten.no/kul...

Johannes Holmen Dahl, Nia Damerell, Anne Marit Jacobsen, Jan Grønli og Jon Bleiklie Devik for Sterk vind

Premiere på Det Norske Teatret 4. september 2021

Mode Steinkjer skriver i Dagsavisen: Når Jan Grønli kryper under huden på Jon Fosses funderinger rundt tid og evighet, er det som om han stanser det hele og ingen andre enn han eksisterer. Og nettopp tid og sted er dette stykkets alt og ingenting, glitrende godt iscenesatt av Johannes Holmen Dahl som gjør det klaustrofobiske til en kunst i seg selv og ordene til en del av evigheten.

https://www.dagsavisen.no/kult...

Julie Rongved Amundsen skriver i Klassekampen: Man kan tenke på Fosse som en lavmælt dramatiker, en som gjennom gjentakelser drar språket ut i det langdryge, men på sitt beste ligger det en thrilleraktig nerve der. Regissør Johannes Holmen Dahl legger inn en uuttalt intensitet som gjør utviklingen spennende, samtidig som det gis rom til flere lette og komiske sider. Kombinasjonen av intensitet, stillferdighet og komikk gir forestillingen en kvalitet av absurd teater. Dette kunne imidlertid ikke vært gjort uten gode skuespillerprestasjoner der skuespillerne evner å gi språket og ordene mye plass, både lydlig og formidlingsmessig, samtidig som de bygger opp disse stillferdige, forunderlige karakterene

https://klassekampen.no/utgave...

Norsk kritikerlags Seksjon for teater, musikk og dans deler årlig ut én kritikerpris for teater, én for musikk og én for dans. Prisutdelingen finner sted på Litteraturhuset i Oslo onsdag 5. oktober kl. 11.00.

I år deles det ut priser for to sesonger: 2020/2021 og 2021/2022.

kritikerlaget.no