Koronastøtteordninger

Kulturdepartementet melder at koronastøtteordninger videreføres frem til sommeren 2022. 1,1 milliarder kroner settes av til støtteordninger for kultur.

Redaksjonen, 14.12.2021

Anette trettebergstuen 1 foto ntb kommunikasjon statsministerens kontor

Anette Trettebergstuen, kultur- og likestillingsminister (Foto: NTB kommunikasjon / Statsministerens kontor)

– Det er viktig med langsiktige og gode ordninger, som ivaretar hele bredden i kultursektoren. Vi har hatt god dialog med bransjen, og endringene vi nå gjør, innebærer at ordningene blir mer treffsikre enn de var før. Dette er en sammensatt bransje med ulike behov, og summen av ordninger og virkemidler fra de ulike departementene skal til sammen utgjøre et solid sikkerhetsnett for kulturfeltet, sier sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Kulturpotten fordeles på følgende måte:

  • 400 millioner kroner til kompensasjonsordningen for kulturarrangementer frem til sommeren 2022
  • 300 millioner kroner til stimuleringsordningen for kulturlivet første kvartal 2022
  • 300 millioner kroner til fordeling gjennom eksisterende virkemiddelapparat, som for eksempel Kulturfondet og Fond for lyd og bilde
  • 100 millioner kroner til musikk- og scenekunstinstitusjoner og museer som ikke fanges av andre støtteordninger for første kvartal 2022

Kompensasjonsordningen endres slik at både arrangører og underleverandører kan søke kompensasjon på bakgrunn av tapt omsetning fra kulturarrangementer, beregnet etter tidligere års gjennomsnittsomsetning fra årene 2017–2019. Kompensasjonsgraden settes til 70 prosent og gjelder fra 1. november.

Det vil også nå være mulig å ha et overskudd fra arrangementer i selskapet, om dette går til å ta ut lønn i perioder uten inntekt fra arrangementer, for eksempel der juleturneer finansierer lønn resten av året. Det vil ikke bli mulig å ta ut utbytte eller skru opp lønnsnivået.

Kompensasjonsordningen skal gjelde fra 1. november 2021, men må godkjennes av ESA før den kan tre i kraft. Ordningen vil sendes på kort høring i sektoren.

Stimuleringsordningen vil gjelde for perioden fra 8. desember 2021 til 31. mars 2022. Ordningen vil ha samme innretning som tidligere.

Kompensasjons- og stimuleringsordningene forvaltes av Norsk kulturråd.

Foreløpig er det uvisst hvorvidt kompesasjonsordningen for dramatikere videreføres.

Informasjon om koronasituasjonen kan raskt enderes. Du finner alltid siste nytt fra regjeringen på temasiden Koronasituasjonen. Sjekk også Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.