Hvem er redd for kunstnerne? Hvem er kunstnerne redd for?

Dramatikerforbundet inviterer til panelsamtale på Heddadagene.

Redaksjonen, 02.06.2023

FB Dramatisk Sofa Hedda Collage

Ibrahim Fazlic (foto: privat), Pia Maria Roll (foto: Sara Baban), Kristine Karåla Øren (foto: NoDa) og Julie Rongved Amundsen (foto: Erik Nicolai Strutz)

Tid: 13. juni, kl. 13:00 - 15:30
Sted: Heddadagene, Det Norske Teatret, Bikuben

Deltakelse på arrangementet krever akkreditering, og at du har reservert plass på forhånd >>

Ytringsfrihetskommisjonens rapport fra 2022 hevder at ytringsklimaet i kulturfeltet ikke er åpent nok, og at det er lite rom for kritikk og uenighet i det offentlige ordskiftet. Er dette et bilde kunstnerne selv kjenner seg igjen i?

I snitt mener 75 prosent av norske kunstnere at ytringsfriheten er godt beskyttet, men tendensen er negativ ifølge siste rapport fra Fritt ord. Det er mange og sammensatte årsaker til det, men én som trekkes fram er den manglende folkeopplysningen om kunst og medienes manglende dekning av kunstfeltet. Dette fører til en fremmedgjøring som igjen fører til mistenkeliggjøring og videre til hets av kunstnere.

Dramatikerforbundet inviterer kunstnerne selv til å diskutere dette.

Ordstyrer: Julie Rongved Amundsen, Ph.D. i teatervitenskap og redaktør av Scenekunst.no

I panelet:

Ibrahim Fazlic, scenekunstner, bl.a. skuespiller og dramatiker

Pia Maria Roll, scenekunstner, bl.a. regissør og dramatiker

Kristine Karåla Øren, Dansekunstner og forbundsleder Norske Dansekunstnere

Fagsamtalene Dramatikerforbundet arrangerer under Heddadagene, er en del av Dramatisk SOFA-konseptet vårt; en sosial og faglig arena hvor vi inviterer dramatikere og andre til sofaen for å snakke om aktuelle temaer og prosjekter.