Nye husdramatikere på Dramatikkens hus

Gratulerer til de fem utvalgte som blir husdramatikere på Dramatikkens hus i to år fra i høst!

Redaksjonen, 13.05.2024

Foto Dramatikkenshus

Foto: Dramatikkens hus

Med årets utlysning fikk husdramatikerordningen ny drakt. Antallet dramatikere ble redusert fra ti til fire, slik at hver husdramatiker kan få tildelt støtte som tilsvarer statens kunstnerstipend, komplett med feriepenger og pensjonsopptjening.

Men dette kullet består faktisk av femhusdramatikere!

- Vi gikk for akkurat disse fem som en kombinasjon av tidligere husdramatikere og nye ansikter på huset. Det er nysgjerrige dramatikere, de skriver tekster som begeistrer og utfordrer, sier påtroppende kunstnerisk leder Camara Lundestad Joof i en pressemelding.

Disse fem blir husdramatikere for 2024-2026:

Julian Karenga

Malmfrid Hallum

Marius Snekkevåg

Siri Broch Johansen

Eirik Fauske

Underveis åpnet det seg en mulighet for å øke antallet fra fire til fem. Siri Broch Johansen/Juho-Sire mottar allerede statens kunstnerstipend og sa fra seg å motta stipend fra Dramatikkens hus som en del av stillingen. Hun blir tilsatt som husdramatiker, med tilgang til de samme verksted- og dramaturgressursene.

– Dette er veldig ulike kunstnerskap og ulike praksiser. Det spennet gleder vi oss til å se utfolde seg her på huset, legger hun til.
– Vi står stødig i at de fem tar med seg både en bredde og en spiss i hva som rører seg i norsk dramatikk for tiden. De skriver tekster som norsk teater trenger.

Husdramatikerkullet har oppstart 15. September 2024. De nye husdramatikerne får, i tillegg til stipendet, tilgang til ressursene på Dramatikkens hus i form av dramaturger til å bistå med tekstproduksjonen og verksteder til å arbeide gjennom scenetekstene på gulvet.

– Vi gleder oss stort til å se dem ta over og forme Dramatikkens hus til sitt eget. Det er tross alt deres, dette! Dramatikkens hus er jo dramatikernes hus, sier Camara Joof.