Enklere regnskap med LO Selvstendig

Nå tilbyr LO en regnskapsløsning hvor du selv kan bestemme hvor mye hjelp du vil ha. Dette er et tilbud til alle som er medlem av et LO-forbund.

Redaksjonen, 20.12.2021

Logo L Ofavor

Tilbudet er fremforhandlet av LO Selvstendig - et samarbeid mellom forbundene i LO som organiserer selvstendig næringsdrivende og frilansere.

Mer om tilbudet her (lofavor.no)