En enstemmig vedtatt strategi

Kjære dramatikere, takk for sist til alle som kom på årsmøtet 13. april.

Ellisiv Lindkvist, 26.04.2024

DF Annual Meeting2024

Forbundsleder Ellisiv Lindkvist og noen av Dramatikerforbundets medlemmer
(Foto: Torunn Eikanger)

Det ble et godt årsmøte, med god stemning. Noen savnet nesten mere diskusjon og uenigheter! Samtidig var det diskusjoner uten at dette gikk utover verken møtets rammer eller den gode stemninga. For første gang har forbundet vedtatt en strategi, denne ble lagt fram og behørig presentert for medlemmene. Det var noen kommentarer og spørsmål, men selve strategien ble enstemmig vedtatt.

Strategiens overordnede mål er som følger: Dramatikerforbundet skal være den samlende organisasjonen for alle profesjonelle dramatikere og manusforfattere i Norge, og skal med en bred medlemsmasse i ryggen arbeide for økt slagkraft i hele feltet. For å bedre vilkårene for medlemmene, både kunstnerisk og økonomisk, skal Dramatikerforbundet i sitt kulturpolitiske arbeid aktivt søke brede allianser. 

Dramatikerforbundet favner vidt og bredt. Fra kommersielle TV-serier til eksperimentell scenekunst. Dette er ikke alltid en enkel øvelse. Vi må forholde oss til mange bransjer og mange motparter, samtidig er vi en liten organisasjon med få ansatte. Å favne vidt og bredt er likevel noe vi ønsker, som det tydelig står i strategien, vi ønsker en bred medlemsmasse og vi ønsker å søke brede allianser.

Dette har vi også med oss når vi lager arrangementer. Vi har flere nye samarbeidspartnere og vi har flere arrangementer også utenfor Oslo. I neste uke tar vi med oss den Dramatiske SoFaen til Nord-Norge nærmere bestemt Tromsø. Dette gjøres i samarbeid med Vårscenefest og takket være støtte fra LOs kulturmidler. Samarbeid om Dramatisk SoFa har vi også med Manuspils som i år kan markere ti år. Under Heddadagene i juni skal vi ha et seminar i samarbeid med Creo og LO. Og under kortfilmfestivalen i Grimstad planlegger vi også i år en Dramatisk SoFa.

I vår breie medlemsmasse er det ulike stemmer og mange ønsker seg et forbund som engasjerer seg i flere dagsaktuelle politiske saker. Dette kan noen ganger være problematisk, både fordi vi har medlemmer som ønsker at vi skal engasjere oss mindre i saker utenfor kjernevirksomheten, men også fordi vi har begrenset med tid og ressurser. Ledelsen og styret har som oppgave å unngå splittelse i medlemsmassen og da må vi balansere dette.

Derfor er det flott at det finnes engasjerte medlemmer som kan fronte de mer eksterne sakene som dramatikere mot oljeleting, noe årsmøtet vedtok for et par år siden. At Dramatikerforbundet har et solidaritetsstipend er også med på å gjøre at vi kan løfte blikket utover verden. I år gikk stipendet til den palestinske dramatikeren Ali Abu Yassin.

I neste uke er det første mai, da tar Dramatikerforbundet med seg fanen og går i tog, noe som nå er blitt en tradisjon. Vi håper mange medlemmer møter opp og markerer dagen sammen med oss.