Dramatikkens hus søker husdramatikere!

Vil du bli husdramatiker på Dramatikkens hus for perioden 2022-2023? Da må du søke innen 14 mai 2021 direkte til Dramatikkens hus!

Redaksjonen, 09.04.2021

Drh Husdramatiker

Husdramatikerprogrammet tilbyr kunstneriske, tekniske og økonomiske ressurser og rom for utvikling av dramatiske forfatterskap over tid. Programmet skal favne dramatikere med forskjellig arbeidsmetodikk og sjangertilhørighet. Utlysning og mer info på dramatikkenshus.no