Camara Lundestad Joof blir ny kunstnerisk leder ved Dramatikkens hus

Styret ved Dramatikkens hus har ansatt Camara Lundestad Joof som ny kunstnerisk leder i et åremål på 4 år fra 1. august 2024.

Redaksjonen, 09.10.2023

Camara Lundestad Joof Foto Oyvind Eide

Camara Lundestad Joof (Foto: Øyvind Eide)

Camara Lundestad Joof er i dag husdramatiker på Nationaltheatret, Rådsmedlem i Norsk Kulturråd, samt utvalgsleder i Faglig utvalg for scenekunst. Hun har en allsidig bakgrunn som prosjektleder, produsent, kurator m.m. i tillegg til sitt eget kunstneriske virke. Hun er også en tydelig stemme i det offentlige ordskiftet i Norge.

– Det er en ære å få tre inn i rollen som kunstnerisk leder for Dramatikkens hus. Dramatikkens hus løftet meg fram i det profesjonelle scenekunstfeltet da jeg var i begynnelsen av mitt kunstnerskap, og jeg gleder meg stort til å kunne gjøre de særegne dramatikerne vi har her i landet synligere, både nasjonalt og internasjonalt, sier Camara Lundestad Joof i en pressemelding fra Dramatikkens hus.

– Jeg er ambisiøs på vegne av scenekunstfeltet og kunstnerøkonomien, og vil jobbe strukturelt for å få opp og fram flere stemmer i norsk dramatikk, sammen med de dyktige medarbeiderne på huset. Jeg er veldig takknemlig for tilliten, sier den påtroppende kunstneriske lederen.

Hun skal ta over stafettpinnen fra tidligere kunstnerisk leder Line Rosvoll. Under hennes ledelse har Dramatikkens Hus fått en solid posisjon i det Norske scenekunstfeltet. Neste sommer vil Rosvoll takke for seg etter ti år i stillingen.

Det var 34 søkere til stillingen som kunstnerisk leder. Etter en grundig prosess innstilte et enstemmig ansettelsesutvalg Lundestad Joof til stillingen. Lundestad Joof tiltrer i stillingen 1. august 2024.

– Det er første gang en dramatiker skal lede Dramatikkens hus, sier styreleder Monica Boracco.

– Med Camara Lundestad Joof får vi et generasjonsskifte i den kunstneriske ledelsen. Vi får en anerkjent og sterk kunstner og en tydelig stemme med et stort nasjonalt og internasjonalt nettverk. Som rådsmedlem i kulturrådet og utvalgsleder for det faglige utvalget for scenekunst har Camara de siste fem årene hatt en unik utkikkspost for alt som rører seg i det profesjonelle kunstlivet i Norge, forteller hun stolt.

– På vegne av Dramatikkens hus er jeg stolt og glad over å få Camara Lundestad Joof med på det viktige oppdraget vårt, som er å legge til rette for utvikling av ny norsk dramatikk, og med det sikre fremtidens klassikere, sier styreleder Boracco.

Dramatikkens hus har det nasjonale ansvaret for utvikling av ny norsk og samisk dramatikk og er fagfeltets utviklingsarena og prøverom. Dramatikkens hus skal utvikle kunstnerskap, bidra til å løfte kvaliteten på nyskrevet norsk dramatikk og arbeide for at tekstene blir produsert og finner et større publikum.