Bedre kår for kunstnere

"Det å styrke de kjente og kjære virkemidlene som man vet fungerer, har vært mangelvare. Vi vil tilbake til det sporet, slik som også kunstnerne og kunstnerorganisasjonene ber om selv".

Redaksjonen, 08.11.2021

Anette trettebergstuen 1 foto ntb kommunikasjon statsministerens kontor

Anette Trettebergstuen, kultur- og likestillingsminister (Foto: NTB kommunikasjon / Statsministerens kontor)

Det har kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen nylig uttalt til vg.no. I endringsdokumentet for statsbudsjettet som ble offentliggjort kl. 12 i dag, ser vi at regjeringen ønsker å styrke kunstnerøkonomien med:

  • 100 nye arbeidsstipender
  • 4 millioner til å lage ny støtteordning for etablerte scenekunstkompanier
  • 2 millioner til Fond for lyd og bilde, til formidling av kunst og kultur i hele landet
  • 20 millioner til Kulturfondet, til musikkfestivaler og turnéstøtte

Les hele tilleggsproposisjonen her, kapittel 2.3 Kultur- og likestillingsdepartementet fra side 35: https://www.regjeringen.no/con...