Astrid Storrusten er tildelt Håndtrykket

Astrid Storrusten gikk av som generalsektretær i Dramatikerforbundet i februar i år. Hun er tildelt Håndtrykket for uvurderlig innsats for forbundet gjennom fire år.

Redaksjonen, 27.06.2024

Handtrykk Astrid Ellisiv

Ellisiv Lindkvist overrasket tidligere generelsekretær Astrid Storrusten med Håndtrykket (Foto: Kaja von Hedenberg)

Hedersprisen Håndtrykket fra Dramatikerforbundet gis til personer, teatre eller institusjoner som har gjort en betydelig innsats for norsk dramatikk og for det felles beste gjennom faglig og/eller kunstnerisk arbeid. Prisen er et trykk, ‘Hun går’, laget av Ingri Egeberg.

Forbundsleder Ellisiv Lindkvist overrakte Håndtrykket til Astrid Storrusten med disse ordene:

Kjære Astrid Storrusten

Vi var så heldig at vi fikk ha deg i Forbundet i nesten fire år og Øyvind og jeg fikk ha deg som generalsekretær i nesten to år. Vi har mye å takke deg for; du kom inn først som jurist i 2020 og så ble du generalsekretær i 2022, og du har lagt ned et formidabelt arbeid på vegne av Forbundet.

Først hadde du ansvar for voldgiftssaken i 2021. Deretter, eller parallelt, bidro du med å være en saklig, konstruktiv og uvurderlig ressurs i forhandlingene om de nye rammeavtalene med Spekter og Virke som vi nå har fått på plass. Du har også med stor entusiasme igangsatt og gjennomført et vektig digitalt løft som er med på å ruste oss for framtida. Alt dette har du klart fordi du har stor fagkunnskap, er uovertruffent strukturert og samarbeider godt.

Jeg vet at administrasjonen er veldig fornøyd med deg som personalleder, jeg vet at styret er veldig fornøyd med deg som generalsekretær og jeg vet at din kompetanse om Kunstig Intelligens, opphavsrett og annen bransjekunnskap er blitt lagt merke til i andre kunstnerorganisasjoner og feltet forøvrig.

Vi håper du fortsetter å ha dramatikken og dramatikerens kår med deg videre inn i forlagsbransjen. Og for å vise at vi setter pris på det fremragende arbeidet du har gjort for Forbundet så har vi blitt enige om å gi deg Håndtrykket, med den talende tittelen «Hun går».

Lykke til videre!