30 millioner kroner i stimuleringsmidler til filmbransjen

– Nå er samfunnet åpna opp igjen, og regjeringa vil gjøre sitt for raskest mulig å få filmbransjen tilbake igjen til normalen.

Redaksjonen, 03.03.2022

Anette trettebergstuen 1 foto ntb kommunikasjon statsministerens kontor

Anette Trettebergstuen, kultur- og likestillingsminister (Foto: NTB kommunikasjon / Statsministerens kontor)

Når vi nå tildeler 30 millioner kroner til Norsk filminstitutt er det både for å styrke filmproduksjonen og for å fremme kinobesøk, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

I 2022 er det totalt satt av 1,2 milliarder kroner til koronastøtteordninger for kultursektoren. Midlene som nå fordeles er en del av de 300 millioner kronene som er satt av til stimulering gjennom eksisterende virkemiddelapparat.

- Det er viktig for regjeringa at disse pengene raskt blir utbetalt, slik at vi både kommer i gang med filmproduksjoner og får økt billettsalget for kinofilm, avslutter Trettebergstuen.

Midlene vil fordeles på:

  • Tilskuddsordninger rettet mot utlandet. Én til tidlig finansiering i utviklingsfasen, og én til distribusjon/salg internasjonalt.
  • Distribusjonstilskudd internasjonalt som skal bidra til å styrke det sterke momentumet norsk film opplever ute i verden.
  • Lanseringstilskudd til finansieringsarbeid og posisjonering i det internasjonale markedet av prosjekter som var i utviklingsfasen.
  • Kompensasjon til produsenter for ekstrakostnader som følge av flytting av premierer.
  • Styrking av kampanje i samarbeid med bransjeaktører for å få publikum tilbake til kinosalene.

(Pressemelding fra Kultur- og likestillingsdepartementet 2. mars)