Oversetterstøtten 2021

Navn

Kontakt

Jeg har tidligere søkt om oversetterstøtte? *
Er søker annen enn dramatiker? *

Skriv inn tittel på verket det søkes om å oversette

Skriv inn til hvilket språk verket ønskes oversatt

Verkets kategori *
Har verket vært oppført i Norge? *
Formål med oversettelsen *

Dersom søknaden gjelder 'Annet', beskriv bakgrunnen for søknaden

Oversetters navn *