Dramatikerforbundets arbeidsstipend 2023


Anbefalt lesning før du fyller ut skjemaet:

Råd til stipendsøker fra stipendkomiteen

Jeg søker arbeidsstipend for  *
Jeg søker også Statens kunstnerstipend

I tillegg til søknaden til Dramatikerforbundet, sender jeg egen søknad til Statens kunstnerstipend (arbeidsstipend).