Kompensasjonsordning for dramatikere

Kulturdepartementet har bevilget et engangstilskudd på 8,5 millioner kroner. Pengene skal gå til dramatikere/manusforfattere som kompensasjon for tapte inntekter. Søknadsfrist 15. september!

Redaksjonen, 07.09.2021

Euro money finance save preview

Illustrasjonsbilde (Pixabay)

Tilskuddet skal brukes til å kompensere for dramatikeres/manusforfatteres dokumenterbare tapte inntekter som følge av avlyste, utsatte og publikumsbegrensede forestillinger, uavhengig av medlemskap i Dramatikerforbundet eller annen interesseorganisasjon. Mottakerne er dramatikere som bor og hovedsakelig har sitt virke i Norge, og som har tap av inntekter som følge av COVID-19-relaterte smitteverntiltak i 2020-2021. Tilskuddet skal forvaltes av Dramatikerforbundet. Kompensasjonen må knyttes til:

  • avlysninger
  • utsettelser
  • antall publikummere
  • avtalefestet royaltysats

Dokumenterbare tap av inntekt kan kompenseres med opp til 70 prosent.

Tilskuddsbrev fra Kulturdepartementet

NB! Søknadsskjemaet blir utilgjegelig når søknadsfristen utløper 15. september kl. 23:59.